Raztros pepela v naravo je dovoljen tudi izven pokopališča, kot po zakonama Furlanije Juliske Krajine št. 12, 12. oktobra 2011 in št. 22, 9. junija 2017. Pepel je mogoče razpršiti:

  • v gozdovih in travnikih oddaljenih 200 metrov od bivališč, ali pa v zasebnih območjih s pisnim soglasom lastnika (prenesite obrazec);
  • v jezerih na razdalji 100 metrov od obale in rek, kjer nista prisotna plovila in industrijska ter obrtniška območja;
  • v morje na razdalji pol milje (več kot 500 metrov) od obale;

Ni dovoljen raztros pepela v naseljenih območjih, v zrak ali v naravnih rezervah.

Raztros pepela je dovoljen samo osebi, ki je bila imenovana od pokojnega. V primeru, da odgovorna oseba za raztros ni bila imenovana, ta je dovoljen najbližnjemu sorodniku ali osebi identificirana po členih Civilnega Zakona št. 74, 75, 76 in 77.

Raztros pepela v naravo je praksa v stalni rasti.

Zaradi tega želimo ponuditi našim strankam široko

izbiro biorazgradljivih in vodotopenih certifikiranih žar,

da bi tudi okolje zavarovali.

Za tiste, ki si želijo v morje raztrositi pepel,

ponujamo možnost vporabe našega čolna

z voznikom in s prevozom do 10 oseb.

Kako zaprositi dovoljenje raztrosa pepela?

  • Oseba v življenju lahko brezplačno vpiše preko krajevnega urada svojega stalnega bivališča voljo do upepelitve in svoj raztros pepela v naravo ter označi kraj in osebo, ki se bo s tem ukvarjala. Kopijo vpisnine mora oseba shraniti in v kateremkoli trenutku jo lahko spremeni preko krejevnega urada.

  • V primeru smrti, bo notar objavil testament post-mortem. Original ali overjena kopija mora biti predstavljena uradniku upravne enote za izdajo dokumenta.

  • Če pa testamenta ni, prošnjo lahko predstavi zakonec in sorodnik/i prve stopnje preko naših pisarn.