SVETOVANJA OB IZGUBI DRAGE OSEBE

Ob izgubi drage osebe ,marsikdaj se si ne želi ukvarjati z burokratskimi nalogi vendar te so potrebne za opravljanje pogrebnih storitev. Zato je iz velikega pomena prava izbira podjetja, kateremu se lahko zaupa in da njihovo osebje bi bilo zmožno slediti vse vaše zahteve.

Če oseba premine doma

Takoj pokličite 118, ki bo posredoval k domu skupaj z dežurnim zdravnikom. Pokličite nas na zeleno številko 800 833 233 za tržaško pokrajno ali na 800 860 020 za goriško pograjno ali tudi na mobitel 345-2355013. Pokojnega bomo prevozili do mrtvašnice.

Najbljižnji sorodnik ima potem nalogo do oskrbnega zdravnika da mu izpolni dokument ISTAT, katerega bomo potrebovali za opravljanje pogrebnih storitev v najkrajšnjem možnem času.

Če oseba premine v domu upokojencev ali v zdravstvenem zavodu:

V tem primeru zaposlenci doma upokojencev ali zdravstvenega doma bodo poklicali 118.

Po deželnem zakonu št. 12/2011 svojci morajo zbrati pogrebno podjetje ki se bo skrbelo za prevoz pokojne osebe do mrtvašnice. Naš nominativ dajte zaposlencem zdravstvenega zavoda ali doma upokojencev kateri se bodo dali z nami v stik.

Samo v primeru zdravstvenega zavoda bodo nam zaposlenci izročili dokument ISTAT. V primeru doma upokojencev, sorodnik ima nalogo do oskrbnega zdravnika, da mu izpolni dokument ISTAT in da ga nam prinese, da začasom uredimo dokumente.

Če oseba premine v bolnici

Pogrebni zavod bo sprejel direktno dokumente iz bolnišnice.

Ob naročilu pogreba potrebujemo:

  • ISTAT v primeru smrti doma ali v domu upokojencev
  • Oblačila za urejanje pokojnika dan pogreba
  • Osebno izkaznico in matično številko pokojnega
  • Osebno izkaznico in matično številko najbljižnjega sorodnika in sorodnika na keterega bomo nastavili račun, v primeru ta dva nista enaka oseba.
  • V primeru družinskega groba, podatki groba.

Smrt pride upisana direktno v matični register.

Mrliški list in smrtovnica

V skladu zakona o stabilnosti, inštitucije ne morajo zahtevati mrliških listov.

Samo banke ali pošta potrebujeta ta dokument za zapritje računa ali za nasledstvo.

Dokumente lahko sorodnik prekliče v katerikoli krajevni urad ali na matičnem urad približno 4 ali 5 dni po smrti.

DAVČNA ZAKONODAJA

V davčno prijavo lahko vključite tudi naš račun (fakturo), ki smo vam jo izdali predhodno leto, ob plačilu pogrebne svečanosti. S prijavo davkov vam bo država povrnila 19% pogrebnih stroškov. Odstotek bodo izračunali glede na limit, oziroma najvišjo možno vsoto € 1550,00.