Prevzem pokojnikov s kraja smrti (24 ur na dan, delavniki in prazniki, če oseba premine doma, v domu upokojencev ali v zdravstvenem domu)

Urejanje celotne pogrebne dokumentacije

Dobava cvetnih aranžmajev

Ureditev pokojnikov (vključno s tanatoprakso oz. ličenje pokojnika v primeru hudih nesreč)

Prevoz pokojnih oseb, po pokrajinskem, deželnem in državnem območju v katerikoli kraj, v in iz tujine

Postavitev mrliškega odra in opremljanje poslovilnih vežic

Objava in pomoč pri sestavi osmrtnic in pogrebnih plakatov (le-te v uporabi na goriški pokrajini)

Predpogrebno svetovanje

Organizacija pogrebnih obredov (klasična in žarna oblika) ter pokopi, prekopi, upepelitve in raztros pepela

PREDNOSTI

Diskretnost in profesionalnost

Konkurenčne cene

Organizacija verskih in civilnih obredov z obzirom na katerokoli veroizpoved